Strikes

Japanese English
Empi Uchi Elbow strike
Hashu Uchi Backhand strike
Haito Uchi Ridge hand strike
Hiji Ate Elbow strike
Nakadaka Ippon Ken Middle finger one knuckle fist
Nihon Nukite Two finger spearhand
Nukite Spearhand
Otoshi Empi Uchi Downward / dropping elbow strike
Shuto Uchi Knifehand strike
Uraken Uchi Backfist strike