Kicks

Japanese English
Fumikiri Cutting kick
Fumikomi Stamping kick
Geri Kick
Kekomi Thrust kick
Mae Geri Keage Front snap kick
Mae Geri Kekomi Front thrust kick
Mae Tobi Geri Front jumping kick
Mawashi Geri Roundhouse kick
Mikazuki Geri Crescent kick
Ushiro Geri Back kick
Yoko Geri Keage Side snap kick
Yoko Geri Kekomi Side thrust kick